Hasiye ne demek Arapça?

Hasiye, Arapça bir kelime olup Türkçe’de “gizli anlam” veya “sır” anlamına gelir. Bu terim genellikle edebiyat ve şiirde kullanılır ve derin anlamları ifade etmek için kullanılır.

Hasiye ne demek Arapça? Hasiye, Arapça bir kelime olup Türkçe’de “çok küçük” anlamına gelir. Arapça kökenli olan hasiye kelimesi, genellikle boyut veya miktarı ifade etmek için kullanılır. Hasiye, Arap alfabesinde “حصية” şeklinde yazılır ve “h-s-y” harflerinden oluşur. Arapça’da yaygın olarak kullanılan bir terim olan hasiye, Türkçe’de de sıklıkla karşılaşılan bir kelimedir. Hasiye ne demek Arapça? sorusuna verilen cevap, “çok küçük” anlamını taşır. Hasiye kelimesi, Arapça dilbilgisine ve kültürüne ilgi duyanlar için önemli bir terimdir.

Hasiye ne demek arapça? Arapçada “hasiye” kelimesinin anlamı nedir?
Hasiye, Arapça’da “kenar, sınır” anlamına gelir.
Arapça’da hasiye kelimesi, bir şeyin dış kenarını veya sınırını ifade eder.
Hasiye terimi, Arap dilinde bir şeyin sınırlarını belirtmek için kullanılır.
Arapça’da hasiye, bir nesnenin çevresini veya dış kenarını ifade eden bir terimdir.
 • Arapçada hasiye kelimesinin anlamı nedir?
 • Hasiye, Arapça’da “kenar, sınır” anlamına gelir.
 • Arapça’da hasiye kelimesi, bir şeyin dış kenarını veya sınırını ifade eder.
 • Hasiye terimi, Arap dilinde bir şeyin sınırlarını belirtmek için kullanılır.
 • Arapça’da hasiye, bir nesnenin çevresini veya dış kenarını ifade eden bir terimdir.

Hasiye ne demek?

Hasiye, Arapça kökenli bir kelime olup “hassas”, “titiz” veya “inceden inceye düşünen” anlamına gelir. Bu kelime genellikle bir kişinin hassas veya titiz bir şekilde davrandığını ifade etmek için kullanılır. Hasiye kelimesi, bir kişinin detaylara önem verdiğini ve dikkatlice düşündüğünü ifade eder.

Hasiye Nedir? Hasiye Nasıl Kullanılır? Hasiye Örnek Cümle
Hasiye, bir metin veya yazıda ana düşünceyi veya konuyu desteklemek için kullanılan açıklama veya yorumdur. Hasiye, genellikle parantez içinde veya ayrı bir satırda yazılır. “Bu çalışmada, yazarın görüşlerini desteklemek için çeşitli hasiyeler kullanılmıştır.”
Hasiye, metindeki önemli noktaları vurgulamak veya okuyucuya ek bilgi sağlamak için kullanılır. Hasiye, okuyucunun ana metni daha iyi anlamasına yardımcı olur. “Bu bölümde, hasiyelerle ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.”

Hasiye kelimesi hangi dilde kullanılır?

Hasiye kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve genellikle Türkçe dilinde kullanılmaktadır. Ancak, Arapça kökenli kelimeler genellikle diğer Orta Doğu dillerinde de kullanılmaktadır.

 • Hasiye kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir.
 • Hasiye kelimesi, Türkçe’de “kenar, sınır” anlamında kullanılır.
 • Hasiye kelimesi, özellikle hukuk metinlerinde geçerli olan bir terimdir.

Hasiye kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

Hasiye kelimesinin eş anlamlıları arasında titiz, hassas, dikkatli, ince düşünceli gibi kelimeler bulunabilir. Bu kelimeler, hasiye kelimesinin taşıdığı anlamı benzer şekilde ifade eder.

 1. Gülme
 2. Kahkaha
 3. Gülmek
 4. Tebessüm
 5. Hoşlanmak

Hasiye kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Hasiye kelimesinin zıt anlamlısı olarak kaygısız, ilgisiz veya umursamaz gibi kelimeler düşünülebilir. Bu kelimeler, hasiye kelimesinin taşıdığı titiz ve dikkatli anlamının tam tersini ifade eder.

Hasiye kelimesi Zıt anlamı
Olumlu Olumsuz
İyi niyetli Kötü niyetli
Güvenilir Güvensiz

Hasiye kelimesinin kullanım alanları nelerdir?

Hasiye kelimesi genellikle bir kişinin davranışını veya düşünce tarzını tanımlamak için kullanılır. Özellikle detaylara önem veren, dikkatlice düşünen veya titiz çalışan kişileri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, sanat, edebiyat veya iş hayatında da kullanılabilir.

Hasiye kelimesi genellikle edebiyat metinlerinde, şiirlerde ve bazı halk hikayelerinde kullanılan bir terimdir.

Hasiye kelimesi hangi kültürlerde yaygındır?

Hasiye kelimesi özellikle Arap kültüründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olan hasiye, Arapça konuşan ülkelerde ve toplumlarda sıkça kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Türkçe gibi diğer Orta Doğu dillerinde de kullanılabilmektedir.

Hasiye kelimesi genellikle Türk kültüründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

Hasiye kelimesinin anlamı nasıl değişir?

Hasiye kelimesinin anlamı, kullanıldığı cümle veya bağlamına göre değişebilir. Örneğin, bir kişiye hasiye denildiğinde bu kişinin titiz ve dikkatli olduğu ifade edilirken, bir durumun hasiye olduğu ifade edildiğinde ise bu durumun hassas veya önemli olduğu anlaşılabilir.

Hasiye kelimesinin kökeni nedir?

Hasiye kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olup “bir şeyin üzerine eklenen, sonradan ilave edilen” anlamına gelir.

Hasiye kelimesi nasıl kullanılır?

Hasiye kelimesi genellikle yazılı metinlerde, bir cümlenin veya bir düşüncenin sonuna eklenerek ek bir açıklama veya düşünce katmayı amaçlar.

Hasiye kelimesinin anlamı nasıl değişir?

Hasiye kelimesinin anlamı, cümlenin veya düşüncenin tamamına eklenen bu ek açıklama veya düşünce ile değişiklik gösterebilir.